Geslaagde themabijeenkomst PGB

Op de laatste bijeenkomst van platform Krachtig Apeldoorn kwam Margot Bos van Per Saldo vertellen over het persoonsgebonden budget (PGB). Het was een zeer informatieve avond. Het was ook fijn om met de nieuwe deelnemende ouders kennis te maken.

Feitjes van de avond:

  • Wist je dat je voor ondersteuning bij een PGB de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE Samen kan vragen?
  • Wist je dat Per Saldo meerdere cursussen aanbiedt op verschillende vlakken van het pgb?
  • Wist je dat Per Saldo een test heeft waarbij je kan nagaan of het zelf regelen van uw zorg via een pgb bij u past, doe via deze link de test.
  • Wist je dat je vanuit zowel de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet op langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet aanspraak kan doen op het persoonsgebonden budget.

Meer weten over het persoonsgebonden budget kijk dan op de website van Per Saldo.

Houdt voor de volgende activiteiten van het platform Krachtig Apeldoorn de website, sociale media en mails van de Kap in de gaten.