Wat we doen

We zetten ons in voor een stad waar we elkaar helpen en iedereen mee kan doen. Want dat laatste is ook in Apeldoorn niet vanzelfsprekend! Meer mensen dan je denkt hebben dagelijks hulp of zorg nodig en komen niet in aanmerking voor professionele zorg en kunnen geen beroep doen op familie of vrienden. Daarom zijn wij er. We koppelen mensen die hulp of zorg nodig hebben aan Apeldoorners die graag wat voor een ander willen doen. Een paar uurtjes kunnen soms een wereld van verschil maken in het leven van een ander. Daarnaast ondersteunen we mensen in Apeldoorn en omliggende dorpen die langdurig zorgen voor een familielid of vriend. Iets vrijwillig voor een ander doen is mooi. Samen krijgen we heel wat voor elkaar!

Jaarlijks bieden meer dan 600 vrijwilligers hulp en ondersteuning. Samen pakken zij meer dan 2000 hulpvragen aan. Vrijwilligers komen op bezoek, brengen hulpvragers naar het ziekenhuis, knappen tuintjes op, doen boodschappen en gaan er samen op uit. Ook ondersteunen vrijwilligers partners, kinderen of ouders van mantelzorgers, zodat zij er even tussenuit kunnen of de handen vrij hebben voor andere verplichtingen. Dat doen we samen met andere organisaties.

Bij de Kap staan zo’n 7000 mantelzorgers ingeschreven, waarvan meer dan 500 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Er zijn veel verschillende mantelzorgers, van mantelzorgers met een partner met dementie of NAH tot ouders met een zorgintensief kind. We ondersteunen met informatie en advies, gesprekken en themabijeenkomsten. We maken het mogelijk onderling ervaringen uit te wisselen. Ook ondersteunen we bedrijven en organisaties om mantelzorgvriendelijk te werken.

Benieuwd naar onze ambities en prioriteiten voor de periode 2023 – 2026? Lees hier ons meerjarenplan.

Wie we zijn

De Kap is een stichting en in 1968 gestart als De Kruimelschaar: “een schare jongeren (15-21 jaar) die kruimelwerk verrichten daar waar betaalde krachten of familie ontbraken.” Inmiddels is de Kap uitgegroeid tot een goed verankerde organisatie in Apeldoorn. We werken met een klein team van beroepskrachten, zo’n 25 coördinerend vrijwilligers en honderden vrijwilligers in de uitvoering.
Het toezichthoudend bestuur stelt het algemeen beleid vast en ziet toe op de uitvoering hiervan. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De bestuursleden hebben daarnaast ook een vertegenwoordigende taak. Zij brengen de opvattingen vanuit de samenleving in de organisatie en representeren de organisatie in de Apeldoornse maatschappij.

Bestuursleden

Herman Waagmeester (voorzitter)
Wilco Mulder (penningmeester)
Nanouk van Tol
Gerjan van Dijken
Anieta Scholten

 

ANBI

De Kap is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.(ANBI)

We staan ingeschreven als:
Stichting de Kap, ondersteuning van informele zorg
Regentesselaan 2b
7316 AC Apeldoorn
055 529 55 20

KVK-nummer: 41038654
IBAN : NL 70 RABO 0103163727

Bekijk hier onze ANBI gegevens, “publicatieplicht”.

Directeur en personeel ontvangen salaris volgens de cao Sociaal Werk. Bestuursleden zijn onbetaald en hebben alleen recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.