Jonge mantelzorgers

We kunnen organisaties in zorg, welzijn en onderwijs ondersteunen om jonge mantelzorgers (beter) te bereiken en ondersteunen. Zo hebben we voor het onderwijs een theatervoorstelling ontwikkeld. Hierin wordt zowel voor docenten (en andere beroepskrachten) als leerlingen de impact van zorgen voor en over naasten voor jonge mantelzorgers inzichtelijk en bespreekbaar  gemaakt. Bij de theatervoorstelling bieden we gastlessen en ‘napraat-sessies’ aan. Samen met organisaties in zorg en welzijn organiseren we activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers kunnen we ook koppelen aan een Ervaringsmaatje. Jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf opgegroeid zijn met  zorg in het gezin bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers. Wil je meer informatie of samenwerking verkennen? Neem contact op en plan een afspraak.

Lees meer over jonge mantelzorgers op de Signaleringskaart die de Kap heeft ontwikkeld.

Meer info over jonge mantelzorgers vind je ook bij de landelijke organisaties: MantelzorgNL en JMZ Pro.

Tessa

Tessa Wobma

Mantelzorgconsulent, Jonge mantelzorgers

Wil je meer weten over het ondersteunen van jonge mantelzorgers? Neem contact op met Tessa Wobma.