Innoveer met ons

Om Apeldoorners goed te ondersteunen werken we nauw samen met veel verschillende organisaties in welzijn, zorg en onderwijs. Actuele thema’s waarop we graag met partners innoveren zijn:

 

Aandacht voor jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren groeit op met zorg voor een naaste, een ziek gezinslid. Dat is van invloed op het welbevinden van kinderen, op hun gezondheid en ontwikkeling. Samen met professionals in zorg, welzijn en onderwijs werken we de komende tijd extra aan erkenning, herkenning en ondersteuning van deze doelgroep

 

Vervangende mantelzorg/Respijtzorg

Met partners in zorg en welzijn werken we aan het (nog) beter maken van de mogelijkheden om mantelzorgers een adempauze te geven. We werken aan een overzichtelijk aanbod van vervangende mantelzorg thuis en buitenshuis en de bekendheid hiervan.

 

Versterken samenwerking formele en informele zorg

Vergrijzing en tekorten in de zorg maken het nog belangrijker dat naasten (mantelzorgers), vrijwilligers en zorgprofessionals goed samenwerken. Met elkaar brengen we mooie voorbeelden in beeld en zetten we pilots op. Zie ook onze informatiekaart Samenwerken in de thuissituatie.

 

Samenwerking met Apeldoorners met een migratieachtergrond

Opvattingen en gewoonten over zorg voor ouders en kinderen kennen culturele verschillen. Samen willen we de kracht van deze Apeldoorners optimaal benutten én hen met maatwerk ondersteunen.

 

Wil je verdere samenwerking met ons verkennen? Neem contact op met Lineke Maat.

Lineke

Lineke Maat

Directeur, De Kap

Stuur een e-mail of bel me voor een afspraak.