Deskundigheidsbevordering

Training

De Kap biedt al haar vrijwilligers een training aan.  In “de Kap op weg” training willen we je extra handvatten meegeven om het vrijwilligerswerk zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Verschillende onderwerpen waar je gedurende je vrijwilligerswerk mee te maken kunt krijgen komen aan de orde.

Om jou de mogelijkheid te bieden de training te volgen op een voor jou handig moment bieden we de training modulair aan. Elke module wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De modules zijn:

  • grenzen stellen;
  • niet pluis gevoel;
  • communicatie.

Behalve dat de modules leuk en leerzaam zijn ontmoet je tijdens de training ook andere vrijwilligers. Zo kunnen jullie ervaringen uitwisselen of vragen stellen. De training is voor nieuwe vrijwilligers maar ook als je al een tijdje vrijwilliger bent en mee wilt doen ben je van harte welkom.

 

Bijeenkomsten

Je kunt ook geregeld deelnemen aan diverse andere bijeenkomsten. Zo zijn er themabijeenkomsten over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld dementie, autisme of eenzaamheid. Tijdens deze bijeenkomsten kom je meer te weten over het onderwerp en hoe hier mee om te gaan.

Soms zijn er ook korte trainingen om vaardigheden te oefenen zoals het gebruik van een rolstoel.

Van tijd tot tijd zijn er ook vrijwilligersbijeenkomsten van jouw afdeling. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet je andere vrijwilligers en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. De coördinator maakt gebruik van praktijkvoorbeelden om problemen die je tegen kunt komen te bespreken. Soms is er een gastspreker. Misschien heb je zelf wel een onderwerp wat je graag aan bod zou willen laten komen. Laat het de coördinator weten!

In de agenda vind je de data van de aankomende bijeenkomsten of trainingen.

pluis

Niet pluis

Op 24 november a.s. geven we de module “niet pluis”.

In deze module gaat het over het zogenaamde onderbuikgevoel, ken je dat? Dat je niet precies kan aangeven wat er niet klopt, maar waar je wel mee in je maag blijft zitten. Wat moet en kun je met dat onderbuikgevoel? Wat is je taak als vrijwilliger voor wat betreft het signaleren van bv. huiselijk geweld, ontspoorde mantelzorg, financieel misbruik of iemand die steeds vergeetachtiger wordt?