Handige informatie

Soms vraag je je misschien af hoe zat dat ook alweer met bijvoorbeeld verzekering, onkostenvergoeding of waar moet ik zijn als ik iets vreemds signaleer? Hieronder staan alvast een paar antwoorden op vragen die je misschien hebt.
Een overzicht van hoe de Kap haar vrijwilligerswerk organiseert en begeleidt, welke regels er gelden en hoe we met elkaar omgaan staat beschreven in het vrijwilligersbeleid en de gedragscode.
Je kunt ze hieronder downloaden.

Hoe kan ik mijn onkosten declareren?

Vrijwilligers van de Kap kunnen gemaakte onkosten t.b.v. het vrijwilligerswerk declareren. Hiervoor wordt het declaratieformulier gebruikt. Vul het formulier alsjeblieft volledig en op tijd in. Stuur het formulier op of geef het af bij de receptie of je coördinator.
Uitbetaling geschiedt per kwartaal. Je kunt het formulier hier downloaden.

Hoe gaat dat als ik verhinderd ben of op vakantie wil?

In principe maak je wanneer de inzet start afspraken met de hulpvrager hoe vaak en op welke dag en tijdstip je komt. Door omstandigheden kan het voorkomen dat je een keer niet kunt.  Maak dan met je hulpvrager een nieuwe afspraak in overleg kan dat een ander moment zijn of misschien een keertje overslaan. Andersom kan dat vanuit de hulpvrager ook voorkomen.

Moet je vlak voor je bezoek plotseling afzeggen en lukt het niet de hulpvrager in te lichten bel dan de Kap. Dan proberen wij de hulpvrager te bereiken of kunnen wanneer deze met ons contact opneemt je afwezigheid doorgeven.

Ben je langere tijd niet inzetbaar bijvoorbeeld door ziekte of vakantie meld dit dan altijd bij je coördinator. De coördinator zal indien mogelijk een vervanger regelen.

Ben ik verzekerd?

Jazeker! Vrijwilligers van de Kap zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerkzaamheden verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen, inzittenden in een auto en bonus-malus verlies via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Apeldoorn.

Heb je een schade te melden als gevolg van je vrijwilligerswerk meld dit dan altijd bij de beroepscoördinator. Vervolgens moet je de schade zelf melden bij de verzekering.

Hier kun je alle informatie vinden over de vrijwilligersverzekering. Daar kun je ook het schadeformulier downloaden.

De gemeente doet een eerste beoordeling en meldt de schade vervolgens bij de verzekeraar die de zaak verder met u afhandelt.

 

 

 

Degene die ik ondersteun vraagt me nu ook allerlei andere klusjes te doen, mag dat?

Als vrijwilliger ben je gekoppeld aan een hulpvrager voor een specifieke hulpvraag. De hulp wordt over het algemeen als zeer prettig beschouwd; iemand die aandacht en tijd heeft.
Soms kan echter een situatie ontstaan waarin de hulpvrager denkt een groter beroep op jouw hulp te kunnen doen. Dan is het van belang om op de eigen grenzen te letten.

Natuurlijk kun je af en toe best iets extra’s doen als je dat zelf wilt. Die keus is persoonlijk. Als dit echter herhaaldelijk gebeurt kun je dit ter sprake brengen en bij de coördinator melden.
Als er sprake is van een heel andere hulpvraag verwijs je hem/haar door naar de coördinator om een nieuwe hulpvraag te doen.

In onze deskundigheidsbevordering besteden we hier aandacht aan. Volg de training “grenzen stellen”  die geeft je handvaten om in dit soort situaties juist te handelen.

 

Ik krijg de laatste tijd een vreemd gevoel als ik bij mijn hulpvrager kom, zou er iets aan de hand zijn?

Soms heb je zo’n onderbuikgevoel. Dat je niet precies kan aangeven wat er niet klopt, maar waar je wel mee in je maag blijft zitten. Klop in zo’n geval altijd bij je coördinator aan. Bespreek waar je je zorgen over maakt. De coördinator zal aan de hand van jullie gesprek beoordelen hoe verder te gaan.

Volg de module ‘niet pluis’ van de ‘Kap op weg’ training. Daar leer je wat je taak als vrijwilliger is voor wat betreft het signaleren van bv. huiselijk geweld, ontspoorde mantelzorg, financieel misbruik of iemand die steeds vergeetachtiger wordt. Meer over deskundigheidsbevordering vind je hier.

Hoe zit dat met privacy?

De Kap vindt het belangrijk dat de privacy van een ieder zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. We gaan dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met privacygevoelige gegevens. Zo geven we bijvoorbeeld nooit zonder jouw toestemming je telefoonnummer of andere gegevens aan de hulpvrager of derden. Als de hulpvrager contact wil met de vrijwilliger loopt dit altijd via ons kantoor.
Respect voor de privacy verwachten we ook van onze vrijwilligers, dat leggen we vast door het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst.

In de privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Ik ben niet tevreden over iets, bij wie kan ik terecht?

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over iets of dat je vragen hebt bij bepaalde zaken. Dat is vervelend, we helpen je graag om misverstanden of andere zaken op te lossen. Neem in zo’n geval contact op met de betreffende coördinator. In een gesprek kan je je vragen en/of ongenoegen kwijt en mogelijk tot een passend antwoord of oplossing komen.
In het geval dat je er niet uitkomt met de coördinator of diens leidinggevende kan je overwegen om een klacht in te dienen. Kijk hier voor de klachtenprocedure.