Vervangende mantelzorg

Dagelijks en langdurig zorgen voor een ander heeft invloed op het eigen welzijn en de gezondheid van mantelzorgers. Om de intensieve zorg vol te kunnen houden, kan het goed zijn om de zorg af en toe uit handen te geven. Hiervoor is er in Apeldoorn een aanbod voor respijtzorg/vervangende mantelzorg,

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vervangende zorg:

  • zo nu en dan (incidenteel) of regelmatig (structureel);
  • voor een paar uurtjes of voor een langere periode;
  • bij de mantelzorger/hulpvager thuis of buitenshuis;
  • door vrijwilligers of beroepskrachten of een combinatie daarvan.

De Kap brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zoek jij voor iemand vervangende zorg? Of kan jouw organisatie dit bieden? Neem dan contact met ons op.

Kijk voor meer informatie over respijtzorg op de site van de landelijke belangenvereniging MantelzorgNL.

Karin

Karin Storm

Wil je meer weten over vervangende mantelzorg of wil je samenwerken op dit gebied? Neem dan contact op met Karin Storm