Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve terminale zorg

Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen vaak thuis sterven. Onze zorgvrijwilligers kunnen je helpen deze zware periode van zorg voor een naaste zo goed mogelijk te volbrengen. Zij bieden aandacht, tijd en ondersteuning aan de stervende en aan jou als naaste.

Vrijwilligers:

  • zijn er voor jou en voor je familielid, kennis of vriend(in);
  • bieden emotionele steun;
  • geven eenvoudige hulp bij lichamelijke verzorging;
  • kunnen taken van jou als mantelzorger even overnemen;
  • kunnen overdag of ‘s nachts waken.

Vaak is het niet te voorzien hoelang de zorg gaat duren. Op tijd hulp inroepen zorgt voor meer rust en ontspanning voor alle betrokkenen. De zorg van een vrijwilliger voegt niet alleen praktisch gezien iets toe. Uit ervaring weten we dat de emotionele ondersteuning erg waardevol is in deze intense periode. Zowel voor de stervende als de mantelzorger. De vrijwilliger heeft alle tijd, niets moet en soms is er zijn al genoeg.

Wie zijn de vrijwilligers

Alle vrijwilligers hebben een intensieve basistraining palliatieve zorg gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. De vrijwilliger vervangt jou als mantelzorger. Veel vrijwilligers zijn betrokken bij dit werk vanuit eigen ervaring of werken of hebben gewerkt in de zorg. Ze weten van nabij wat het betekent om een zieke in de laatste levensfase te verzorgen.

In gesprek over levensvragen

De Kap heeft gespecialiseerde vrijwilligers die vervolgzorg bieden op de gesprekken die het centrum voor levensvragen (gratis) aanbiedt.

Het Centrum voor levensvragen (Oost-Veluwe) biedt o.a. palliatieve patiënten en hun naasten de mogelijkheid om (gratis) met een geestelijk verzorger te praten. Dit kan zinvol zijn als je leven ingrijpend verandert. Zijn de gesprekken die de geestelijk verzorger kan aanbieden niet voldoende dan kan deze doorverwijzen naar de de gespecialiseerde vrijwilligers van de Kap. Een kennismakingsgesprek voor vervolgzorg kan je aanvragen bij Therèse Siebenga. Hierin kun je je wensen en de mogelijkheden bespreken.

Therèse Small

Therèse Siebenga

Coördinator Vrijwilligers, VPTZ en Rouw

Heb je ondersteuning nodig in de laatste levensfase of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Therèse Siebenga.

Voor acute terminale zorg kunt u bellen naar 06 – 5160 1320.
Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar.