Samenwerking sleutel tot succes bij financiële problemen

Het leven zit vol verrassingen en uitdagingen. De vrijwilligers bij de Kap worden dagelijks geconfronteerd met deze realiteit. Ger Roelofsma deelt zijn ervaring als vrijwilliger Thuisadministratie en benadrukt de onschatbare waarde van samenwerken met andere instanties bij het oplossen van de financiële problemen van hulpvragers.

“Het werk als vrijwilliger Thuisadministratie bij de Kap is heel gevarieerd”, vertelt Ger. “Je komt allerlei soorten problemen tegen. En niet alleen op het gebied van de financiën.” Als Ger met een hulpvrager in gesprek gaat blijken de oplopende schulden vaak maar één van de vele problemen te zijn. Je kunt hierbij denken aan een partner die achterblijft en geen enkele ervaring met thuisadministratie heeft. Is er dan ook nog sprake van een scheiding, dan geeft een inkomensterugval algauw grote financiële problemen. Ger: “Toenemende stress maakt dat de post ongeopend blijft en rekeningen niet meer worden betaald. Vervolgens staan de incassobureaus voor de deur.”

Snel handelen

In dergelijke situaties is snel handelen essentieel, weet hij. “Ik moet dan zo snel mogelijk de problemen in kaart brengen en schakelen met schuldhulpverlening of met andere professionele instanties die bij de persoon betrokken zijn. Hoe eerder je wordt ingeschakeld, hoe eerder je schuldeisers kunt benaderen om de problemen te beperken.”

Telefoontjes

Ger geeft als voorbeeld het effect van goede samenwerking bij een schuldhulpverleningstraject. “Om voor dit traject in aanmerking te komen moet de financiële situatie van de hulpvrager gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Wat zijn de eventuele bezittingen, welke schulden zijn er, wie zijn de schuldeisers en wat is de totale schuld? Hiervoor zijn de nodige telefoontjes met de schuldeisers, dan wel met de ingeschakelde incassobureaus nodig. Deze gegevens, samen met die van de inkomsten en uitgaven, moeten worden afgestemd met de gemeente. Samen met de hulpvrager ga je het gesprek met de gemeente aan. Soms zijn er nog aanvullende gegevens nodig die je dan zo snel mogelijk boven tafel moet zien te krijgen.” Een goede samenwerking tussen de hulpvrager, de vrijwilliger en de gemeente is dus noodzakelijk om het schuldhulpverleningstraject tot een goed einde te brengen.

Naadloze samenwerking

Dit ervaringsverhaal illustreert de kracht van samenwerking. Het is niet slechts de competentie van een individuele vrijwilliger als Ger, of de expertise van professionele instanties, maar de naadloze samenwerking tussen hulpvrager, vrijwilliger, schuldeisers en de gemeente die leidt tot een succesvolle uitkomst. De vrijwilliger fungeert als een schakel tussen de verschillende betrokken partijen, en het is deze bereidheid tot samenwerking die het mogelijk maakt om niet alleen de administratieve problemen, maar uiteindelijk ook de bredere persoonlijke problemen van de hulpvrager aan te pakken.