Dank voor jullie grote inzet en betrokkenheid in 2023!

Nog even en we sluiten 2023 af. Wat hebben we veel werk verzet met elkaar het afgelopen jaar! Samen met meer dan 600 vrijwilligers en een groeiende groep stagiaires hebben we enorm veel werk verzet. Jullie inzet heeft ervoor gezorgd dat we praktische en sociale hulp konden bieden, eenzaamheidsbezoekjes hebben gebracht, overbelaste gezinnen hebben bereikt en mantelzorgers hebben ontzorgd.

Een bijzonder hoogtepunt was de prachtige Vertelvoorstelling ‘Stille Helden uit de Schaduw’ eind november in Gigant. Voor een volle zaal deelden vijf mantelzorgers op indrukwekkende wijze hun persoonlijke verhaal over de impact van het mantelzorgen. Petje af!

Liefde en passie

Het is hartverwarmend om te zien hoe onze vrijwilligers en mantelzorgers zich met liefde en passie inzetten voor hun naasten. Aan ons de uitdaging dit zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren. Dat doen we zelf, maar we stimuleren ook werkgevers, zorginstellingen en scholen om dit te doen. Onze dank gaat dan ook uit naar alle samenwerkingspartners, want zonder jullie zouden we ons werk niet kunnen doen.

Samen hebben we prioriteiten gesteld en ons meerjarenplan geformuleerd. Onze inzet is de komende jaren belangrijker dan ooit. We verbinden formele en informele zorg, dragen actief bij aan de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen, we investeren in samenwerking op wijkniveau en willen in ons bereik zo divers zijn als Apeldoorn is.

Fijne feestdagen

Namens het gehele Kap-team wil ik iedereen bedanken voor de constructieve samenwerking het afgelopen jaar. Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en kijken vol enthousiasme uit naar verdere samenwerking in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Lineke Maat
namens het Kap-team