Hoge waardering voor cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’

Eind april hebben we de cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’ succesvol afgerond. De deelnemende mantelzorgers kijken met grote tevredenheid terug en waarderen deze cursus met een 8,2. Ze geven aan waardevolle handvatten te hebben gekregen om verder te kunnen en steun te hebben ervaren aan elkaars verhalen.

Het leven verandert compleet wanneer een partner, kind of ouder getroffen wordt door hersenletsel. Niet alleen de getroffene zelf, maar ook de mensen eromheen worden geconfronteerd met de onzichtbare psychische gevolgen van NAH, zoals veranderingen in denken, gedrag of emotie. Het kan voor de omgeving moeilijk zijn om te begrijpen wat er is gebeurd, welke gevolgen dit heeft en hoe hier het beste mee om te gaan.

Kennis delen

De cursus bestond uit zes bijeenkomsten van twee uur. Deskundigen op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel deelden hun kennis en ervaring met de deelnemers. Ook de verandering van gedrag en het effect daarvan werd besproken. Op een praktische wijze kregen de deelnemers advies over de omgang met een NAH-patiënt, de beschikbare hulp en de manieren om als mantelzorger zelf het hoofd boven water te houden. Er was tijdens de bijeenkomsten voldoende gelegenheid om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Nieuwe cursus

Gezien het succes en de positieve feedback van de recente cursus, overwegen we om in het najaar een nieuwe cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’ te starten. Mocht je interesse hebben in deze cursus, laat het ons dan weten.

Gespreksgroep NAH

Naast de cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’ bieden we ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de Gespreksgroep NAH voor mantelzorgers. De groep komt een keer per maand op woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur samen bij de Kap om verhalen te delen, (h)erkenning te vinden en tips uit te wisselen.

We hopen dat deze initiatieven een waardevolle ondersteuning kunnen bieden aan zowel de getroffenen als hun naasten. Hersenletsel heeft een grote impact op het leven, maar met de juiste kennis, steun en uitwisseling van ervaringen kunnen we samen een weg vinden om hiermee om te gaan.

Heb je belangstelling voor de cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’ of de Gespreksgroep NAH? Stuur dan een mail naar Karin Fennes.

‘Ik mis mij ook’, leven met Niet Aangeboren Hersenletsel

Onlangs is het boek ‘Ik mis mij ook’ verschenen. In dit boek beschrijft Ronald Giphart wat Mascha Kamphuis is overkomen.

Na een operatie waarbij een grote hersentumor wordt verwijderd, verandert het leven van jeugdarts Mascha Kamphuis compleet. Praten en bewegen gaan moeizaam, prikkels komen ongeremd binnen, emoties laten zich vaak niet onderdrukken en werken is vrijwel niet meer mogelijk. Mascha lijdt aan de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Net als 650.000 andere Nederlanders en hun omgeving.

‘Ik mis mij ook’ is een persoonlijk boek, opgetekend door Ronald Giphart, over de gevolgen van een slopende aandoening, die vaak aan de buitenkant niet te zien is. Het is geen successtory, geen zelfhulpboek met gegarandeerde oplossingen, maar een inzichtelijk verslag van hoe het leven van de ene op de andere dag kan veranderen, vanuit het perspectief van een patiënt, moeder, dochter, geliefde, vriendin en arts.