Gastlessen op scholen over jong mantelzorgen

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Jong mantelzorgen staat voor zorgen dragen, zorgen maken en zorg missen. Jong mantelzorgen heeft daardoor positieve en negatieve ervaringen.

Vanuit De Kap geven wij gastlessen op scholen om kinderen en jongeren bewust te maken dat er meer jongeren opgroeien met zorg dan ze denken. In deze lessen kan de nadruk worden gelegd op informatie, de dialoog, een open houding naar elkaar of elkaar supporten.

Jongeren informeren
De inhoud wordt afgestemd met de docent, waarbij we rekening houden met het leerjaar en het moment (in het jaar) waarop de les plaatsvindt. Naast voorlichting laten we de jongeren weten dat de Kap periodiek activiteiten organiseert voor jonge mantelzorgers. Daarnaast vertellen we dat we ze kunnen koppelen aan een ervaringsmaatje (of ervaringsmaatje kunnen worden) en dat we een MAS (maatschappelijke stage) aanbieden. Uiteraard houden we bij alle activiteiten rekening met de belasting die de jongeren thuis al ervaren.

Personeel in het onderwijs
Ook voor personeel in het onderwijs bieden we een mooi programma. Jong mantelzorger zijn is vergelijkbaar met topsport: er zijn veel verplichtingen en focuspunten náást het onderwijs. De Mantelzorg Overeenkomst biedt mogelijkheden om hier met elkaar maatwerkafspraken over te maken.
Ook faciliteren wij regelmatig presentaties en dialooggesprekken met docenten, personeel en zorg-/welzijn-medewerkers binnen het onderwijs. We werken hierbij aan deskundigheidsbevordering zodat het onderwijs oog en oor voor jongeren kan versterken.

Alvast 6 tips voor professionals:
1. (H)erken Jonge Mantelzorgers;
2. Maak (mantel)zorg bespreekbaar;
3. Wees flexibel in mogelijkheden;
4. Neem niet over, maar kijk samen naar oplossingen
5. Geef uitleg over het ziektebeeld van het gezinslid;
6. Geef het kind ruimte om kind te kunnen zijn.

Modelovereenkomst studerende mantelzorgers
Met de Modelovereenkomst studerende mantelzorgers voor onderwijsinstellingen kunnen studenten en onderwijsinstellingen afspraken maken over het combineren van studie met mantelzorgtaken.

De onderwijsinstelling erkent hiermee de status van de student als mantelzorger en geeft aan waar de student een beroep op kan doen. Het is een tool voor studenten en scholen om met elkaar te praten over de mantelzorgtaken en het effect dat dat heeft op school.

Je kunt hierbij denken aan:
– Flexibel onderwijs;
– Financiële ondersteuning;
– Interne en externe ondersteuning.

De Modelovereenkomst wordt gesteund door het Expertiselab Jonge Mantelzorgers, het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en de Vereniging van Hoge Scholen en Universiteiten.

Joost

Joost Leferink

Mantelzorgconsulent JMZ, Mantelzorg & Werk

Mogen wij binnenkort eens bij jouw school of organisatie langskomen?
Neem contact op met Joost Leferink om een kennismaking in te plannen.