Drie organisaties bundelen krachten voor terminaal zieke vrouw

Stichting de Kap, Philadelphia Zorg en Thuiszorgorganisatie Buurtzorg hebben onlangs een prachtig staaltje samenwerking laten zien in het organiseren van de zorg voor een terminaal zieke vrouw. Tadusi Zwaneveld, coördinator Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bij de Kap, speelde een sleutelrol in het samenspel tussen de vrijwillige professionals van de Kap en de zorgprofessionals van Philadelphia en Buurtzorg.

Het begint met een aanvraag van Philadelphia, een zorgorganisatie die individuele ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor een zwakbegaafde cliënt in de laatste fase van haar leven zoeken ze een VPTZ-vrijwilliger. In goed overleg wordt besloten om de vrijwilliger al in een vroeg stadium bij de vrouw te introduceren, zodat er al een vertrouwd gezicht is als de situatie terminaal wordt. Omdat de vrouw af en toe driftbuien heeft zet coördinator Tadusi dit keer twee vrijwilligers in.

Telefoontje

Niet veel later krijgt Tadusi een telefoontje van thuiszorgorganisatie Buurtzorg, die eveneens om de inzet van een VPTZ-vrijwilliger voor één van haar cliënten vraagt. Tijdens het gesprek realiseert Tadusi zich dat dit verzoek betrekking heeft op dezelfde mevrouw.

De medewerker van Buurtzorg vertelt dat de vrouw achteruit gaat en overgeplaatst gaat worden naar woonzorgcentrum Veldhuis van KleinGeluk. Daar mag ze ook sterven en hoeft dus niet meer naar een hospice. “De opname is pas over een paar dagen en we durven haar niet meer alleen thuis te laten. Hoe kunnen we dit oplossen?”, is de vraag van Buurtzorg.

Overbruggen

Vastberaden en pragmatisch als ze is stelt Tadusi voor dat de Kap, Buurtzorg en Philadelphia gezamenlijk de komende dagen gaan overbruggen. “Maar ik stuur onze nachtvrijwilligers alleen als er een goede overdracht plaatsvindt tussen de dag- en de nachtdienst”, laat ze de andere organisaties weten.

Buurtzorg en Philadelphia pakken dit goed op. Als de VPTZ-nachtvrijwilligers om 23:00 uur aankomen, is er nog iemand van Buurtzorg aanwezig voor de overdracht en ’s ochtends komt de aflossing wat vroeger om samen met de vrijwilligers de vrouw te verzorgen. De zorg wordt ‘s middags naadloos overgenomen door medewerkers van Philadelphia. Dankzij deze gecoördineerde inspanning is de vrouw vrijwel niet alleen geweest als ze enkele dagen later wordt overgedragen aan woonzorgcentrum Veldhuis.

Gezamenlijke aanpak

Tadusi benadrukt het belang van deze gezamenlijke aanpak en prijst de inzet van haar vrijwilligers en de beroepskrachten van Philadelphia en Buurtzorg. “Ik heb deze samenwerking als heel plezierig ervaren”, zegt ze. “De vrouw krijgt nu in Veldhuis de zorg die ze nodig heeft. Bovendien wordt ze nog steeds begeleid door een vertrouwd gezicht, want één van de Kap-vrijwilligers heeft belooft om haar tot het einde bij te staan.”

(Foto ter illustratie)