‘Helpende Handen’ levert dorpsgenoten maatwerk

Hulpdienst ‘Helpende Handen’ is voor Klarenbekers die op de een of andere manier een helpende hand nodig hebben. De hulpdienst bestaat uit ruim 20 vrijwilligers, die veelal vanaf dag 1 meedraaien en tijd over hebben om iets voor een ander te doen.

Anja Boonzaaijer (foto) werd in mei 2015 coördinator van ‘Helpende Handen’. De organisatie bestond toen net een paar maanden. Vanwege de aangekondigde veranderingen door de overheid (participatie, het langer zelfstandig thuis blijven wonen) is de hulpdienst destijds opgezet om meer vrijwilligers en inwoners van Klarenbeek in te zetten bij thuiswonende mensen die hulp nodig hadden.

Maatwerk

“We zijn gelijk onder de noemer van de Kap begonnen. Dat was organisatorisch wel zo handig vanwege de ondersteuning en expertise van de Kap”, verklaart Anja deze keuze. “De hulpverzoeken die bij ons binnenkomen bestaan voornamelijk uit vervoersvragen, kleine klussen en bezoekjes, soms ook ter ontlasting van de mantelzorger. Het is altijd belangrijk om goed te kijken wat er nodig is en hoe we hierop in kunnen spelen. Het is en blijft maatwerk.”

Anja: “Het wonen en werken in een dorp heeft zo zijn voordelen. De lijntjes zijn hier erg kort en we weten elkaar goed te vinden. Maar er zitten grenzen aan het vrijwilligerswerk. Soms vraagt een inzet een wat meer professionele aanpak. We hebben eigenlijk direct vanaf het begin gezegd dat we geen werk van professionals overnemen. Wij zijn echt aanvullend.”

Leefbaar

“De hulpvragen komen grotendeels van de inwoners van Klarenbeek zelf, maar ook kinderen melden zich met een vraag namens hun ouders. Ook mantelzorgers die vastgelopen zijn weten ons te vinden. Soms belt een thuiszorgmedewerker, ergotherapeut, huisarts of WMO-consulent met een hulpvraag. Daarnaast bespreken we regelmatig met Klarenbeekse verenigingen en organisaties wat er zoal speelt in het dorp. We stellen elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bekijken hoe we kunnen samenwerken om Klarenbeek leefbaar te houden. We zijn de spin in het web. Zo hopen we onze inwoners te helpen en daar ben ik best trots op.”