Geslaagd inspiratieontbijt over samenwerking in de thuissituatie

Wat een inspiratie tijdens het ontbijt op de Dag van de Vrijwilliger! Meer dan 30 vrijwilligers en beroepskrachten van verschillende Apeldoornse zorg- en welzijnsorganisaties gingen bij de Kap met elkaar in gesprek over ‘samenwerking in de thuissituatie’. Dat leverde mooie voorbeelden op van goede samenwerking, zoals een gezamenlijke intake door een vrijwilliger en een ambulant begeleider van een zorgorganisatie.

Tijdens het inspiratieontbijt konden de deelnemers genieten van een croissant en een kopje koffie, terwijl ze met elkaar in gesprek gingen over hoe de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers verder verbeterd kon worden. Zo zijn er vrijwilligers en beroepskrachten die elkaar bellen over de voortgang van een hulptraject en zijn er gezamenlijke evaluaties. Of zoals een deelnemer aangaf: ‘Het is belangrijk dat we elkaar even in de ogen kijken’. Goede onderlinge afstemming komt de hulpvrager ten goede.

Hobbels

Het inspiratieontbijt werd geleid door Rianne Burgers, coördinator vrijwilligerswerk bij zorgorganisatie Atlant. Vanuit deze functie heeft ze veel ervaring in samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Lineke Maat, directeur van de Kap, benadrukte het belang van het blijven streven naar verbetering in de samenwerking. “Ik heb veel mooie voorbeelden gehoord, maar we hebben ook nog hobbels te nemen”, concludeert ze aan het einde van de ochtend.

Zo lijken vrijwilligers soms belangrijke informatie niet te krijgen in verband met privacyregels en zijn er vooroordelen bij beroepskrachten over hetgeen vrijwilligers kunnen en willen. Ook aan de kant van vrijwilligers zijn er leerpunten. Zo zijn er vrijwilligers die over grenzen gaan van hetgeen van hen gevraagd wordt. “De vrijwilligerscoördinatoren vervullen een belangrijke rol om deze samenwerking tussen de formele en informele zorg te versterken”, zegt Lineke Maat.

Kaart als geheugensteun

Als afsluiting ontvingen alle deelnemers een kaart met inspiratie voor samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in het zorg- en welzijnsveld, specifiek gericht op de hulp in de thuissituatie. In drie stappen worden aandachtspunten voor samenwerking beschreven. Stap 1 is voor de start. Daarbij wordt de meerwaarde van vrijwillige inzet met een hulpvrager besproken en onderling afgestemd. Stap 2 gaat over samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers tijdens de begeleiding van hulpvragers, waarbij gelijkwaardig samenwerken en elkaar goed informeren centraal staat. En in stap 3 worden aandachtspunten bij de afsluiting van begeleiding benoemd, waarbij het ook goed mogelijk is dat een beroepskracht op de achtergrond aanwezig blijft, terwijl een vrijwilliger een hulpvrager begeleid.

Bekijk hier de kaart. Wil jij een aantal van deze kaarten ontvangen? Laat het weten via info@dekap.nl.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarbij inspiratie en concrete handvatten voor verdere samenwerking centraal stonden. De Kap zet zich in om de verbinding tussen professionals en vrijwilligers in de zorg & welzijn te versterken en dit inspiratieontbijt levert daar een waardevolle bijdrage aan.

Foto-impressie

Bekijk hier een foto-impressie van het inspiratieontbijt over de samenwerking tussen formele en informele zorg in de thuissituatie.