Mantelzorg in Molukse en Indische cultuur

Stichting Pelita organiseerde op maandag 13 mei een informatieavond voor de Indische en Molukse gemeenschap in Apeldoorn en omstreken. Tijdens de avond werden 35 bezoekers geïnformeerd over het project Liefdevolle plicht van de Kap, Stichting Pelita, MantelzorgNL en LSMO. Liefdevolle plicht is gericht op de Molukse en Indische mantelzorger.

De drempel om hulp in te schakelen kan voor deze groepen hoog zijn vanwege schaamte, wantrouwen en het niet tonen van zwaktes. Het koloniale verleden, de Japanse bezetting en de gebeurtenissen na het uitroepen van een onafhankelijk Indonesië hebben diepe trauma’s veroorzaakt binnen de Indische en Molukse gemeenschap. Trauma’s die doorwerken in de verschillende generaties.

De Indische en Molukse cultuur is gericht op de gemeenschap in plaats van op het individu. De zorg wordt vaak binnen de familie opgepakt en wordt ervaren als een liefdevolle plicht. Dit kan extra druk geven op mantelzorgers. Ook omdat de latere generaties opgroeien in een Nederlandse ‘ik’ cultuur. Het begrijpen van deze spanning en dat bespreken met elkaar is de basis van het op maat kunnen bieden van passende ondersteuning.

Deze ondersteuning bieden wij vanuit de Kap aan in verschillende vormen. Individuele ondersteuning en groepsbijeenkomsten zoals de Mantelzorgsalon.

Naast aandacht voor de mantelzorgers organiseren wij ook bijeenkomsten voor professionals die werken met de doelgroep. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij hen over de cultuur, normen en waarden en geschiedenis van de doelgroep en de uitdagingen die dat met zich mee brengt.

De Mantelzorgsalon is elke laatste maandag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur bij de Kap.
De thema’s die besproken worden, worden door de groep zelf voorgedragen.

Eleonora

Eleonora Souissa

Mantelzorgconsulent, Diversiteit & Inclusie

Meer weten over onze activiteiten en ondersteuning voor Molukse en Indische mantelzorgers? Eleonora vertelt je er graag meer over.