Malika en Eleonora richten zich speciaal op mantelzorgers met migratieachtergrond

“O nee ik ben geen mantelzorger. Ik help mijn ouders wel, maar die liggen niet de hele dag in bed”. Zo reageerde mevrouw Özdemir tijdens een ontmoetingsochtend voor Turkse vrouwen. En zij staat hierin niet alleen. Wij krijgen deze reactie vaker als we met vrouwen met een migratieachtergrond over mantelzorg praten.

Onderzoek laat zien dat mantelzorgers met een migratieachtergrond langer en intensiever mantelzorg verlenen dan gebruikelijk is in Nederland. Ze beginnen er meestal jonger aan, zorgen over een langere periode en zijn vaker overbelast. Het aantal mantelzorgers met een migratieachtergrond stijgt snel, terwijl de zorg nog niet voldoende is toegerust om die toename op te vangen. Daarnaast delen zij de hulp minder vaak met hulpverleners.

Diversiteit en inclusie

De Kap is er voor álle mantelzorgers in de gemeente Apeldoorn en omliggende dorpen. Oók voor mantelzorgers met een migratieachtergrond. Toch weet deze groep ons moeilijk te vinden. Recent onderzoek laat zien dat er nog een kloof te overbruggen is tussen zorgprofessionals en de mantelzorgers uit deze doelgroep. Daar wil de Kap wat aan doen. Malika en Eleonora zijn onlangs aangesteld als mantelzorgconsulent met speciale aandacht voor diversiteit en inclusie.

Buurthuis

“Op dit moment zitten we nog in een verkennende fase”, zegt Malika. “Waar kunnen we deze mantelzorgers vinden en wat zijn hun wensen en behoeften?” Om daar achter te komen bezoekt het tweetal actief de doelgroep op al bestaande plekken waar zij bijeenkomen, zoals een ontmoetingsplek, buurthuis of wijkcentrum, en het gesprek met hen aan te gaan. “Daarnaast gaan we zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen bedienen”, vult Eleonora aan. “Tot nu toe hebben we al bij veel migrantengroepen en -organisaties mogen aansluiten.”

Ideeën

Ben jij een mantelzorger met een migratieachtergrond en wil je graag weten wat de Kap voor jou kan beteken? Of heb je ideeën om mantelzorgers met een migratieachtergrond te bereiken en zou je daar wellicht een rol in willen vervullen? Bel Malika (06 427 435 14) of Eleonora (06 427 435 25), of stuur een mailtje naar info@dekap.nl.