Mooie week voor Platform KrachtigApeldoorn

Platform KrachtigApeldoorn is een initiatief voor én door zorgouders om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. Het platform wordt ondersteund door de Kap en MEE Samen. De werkgroep bestaat uit 4 vrouwen 2 coördinatoren. Samen houden zij maandelijks 112 ouders op de hoogte.

door Donate van Rijswijk, coördinator Platform KrachtigApeldoorn

Maandag 13 mei hebben ervaren ouders van de werkgroep in 2 groepen het ouderschapsspel begeleid. Als je een kind hebt dat veel zorg nodig heeft dan gaan de gesprekken vaak over hoe het met je kind gaat. Bij het ouderschapsspel gaat het over de ouder! In een open en betrokken sfeer hebben de ouders met elkaar uitgewisseld.

Aansluitend was de Adviesraad Sociaal Domein te gast. Tijdens dit bezoek kwamen er aan twee gesprekstafels onderwerpen aan bod als het vinden en verkrijgen van informatie ‘bij wie kun je terecht’, sporten, (taxi)vervoer, ervaringsdeskundigheid, 18- en 18+, wat komt er kijken bij het aanvragen van hulp/voorzieningen, etc. Er zijn waardevolle signalen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen verzameld. Met dank aan Erica Brettschneider en Hetty Heddema voor hun aanwezigheid namens de Adviesraad.

Op donderdag 16 mei genoten we met de werkgroep KrachtigApeldoorn (ouders, de Kap en MEE Samen) bij de Kap van een lunch met wethouder Anja Prins en accountmanager Marielle Buijsse van de gemeente Apeldoorn en bestuurder Lineke Maat van de Kap.

Er werd gesproken over de informatie die we 13 mei aan de gesprekstafels opgehaald hebben, als ook over het grote belang voor ouders om zich ‘gezien en gehoord’ te voelen, om tijdig te weten waar je terecht kan, om ervaringen te delen en ervaringsdeskundigheid in te zetten.

Ook was er ruime aandacht voor ouders van kinderen met een onzichtbare beperking, de bekendheid/zichtbaarheid van het platform, evenals de wens om zowel het bereik (doelgroep) als het aanbod uit te breiden. De tijd vloog voorbij en er zijn vervolgafspraken gemaakt!

Het was een week vol mooie en inspirerende ontmoetingen! We zijn blij dat zoveel mensen zich verbonden voelen bij het platform en hebben een grote waardering voor de inzet en betrokkenheid van de ouders van de werkgroep!

Meer weten? Neem dan contact op met Tessa Wobma van de Kap (contactgegevens hieronder) of met Donate van Rijswijk van MEEsamen (d.vanrijswijk@meesamen.nl)

Tessa

Tessa Wobma

Mantelzorgconsulent JMZ, Stage Coördinator

Ben jij ook ouder van een zorgintensief kind? Voel je welkom om een keertje aan te sluiten bij een bijeenkomst van Platform KrachtigApeldoorn. Tessa maakt graag kennis met je!