Kaartspel brengt ouders van zorgintensief kind met elkaar in gesprek

Wat was een belangrijk moment voor jou als ouder? Wat wil jij jouw kind meegeven? En waar ben jij goed in als ouder? Zomaar een paar van de vragen die aan bod kwamen tijdens het Ouderschapsspel afgelopen maandag 6 maart, tijdens de derde bijeenkomst van het Platform KrachtigApeldoorn.

Het Ouderschapsspel is een mooie aanleiding om als ouders van zorgintensieve kinderen met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen. Door middel van fotokaarten met op elke kaart een vraag, kwam het gesprek al snel op gang. Alle ouders werden in de gelegenheid gesteld om antwoord te geven. Er was voldoende tijd en ruimte om te delen wat ze over het betreffende onderwerp kwijt wilden en zo ontstonden waardevolle gesprekken. De andere ouders luisterden, konden vragen stellen of de ander bemoedigend toespreken.

Verbinding

De sfeer deze avond kenmerkte zich door veel openheid en onderling vertrouwen. Zoveel herkenning en erkenning; steun in moeilijke momenten en je hart kunnen luchten. Begrip voelen, waar je je in andere situaties zo snel onbegrepen kunt voelen. Frustratie, verdriet maar ook lachen met elkaar en een grapje tussendoor.

Ook al is elk kind en elke gezinssituatie weer anders; wat verbindt is het ‘anders zijn dan normaal’. Verbinding voelen waar een ouder van een zorgintensief kind zich soms zo eenzaam kan voelen. Herkenning, erkenning en ervaringen delen is daarom ook het belangrijkste doel van dit platform voor én door zorgouders. Iedere maand is er een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten, met elke keer een andere activiteit of thema.

Bijeenkomst

Ken of ben jij ouder van een zorgintensief kind? De volgende bijeenkomst staat in het teken van ontspanning. Houd de agenda op de website van de Kap in de gaten of stuur een mailtje naar Tessa Wobma of Laura Wenneker.