Vrijwilligers wisselen met behulp van bordspel ervaringen uit

‘Wat komen we zoal tegen bij ons vrijwilligerswerk?’ Met deze vraag in ons achterhoofd heeft de afdeling HulpSaam op 13 en 17 april twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrijwilligers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s die ze tegen komen tijdens hun vrijwilligerswerk.

De één noemt het ‘intervisie’, de ander ziet het als een informatieve ontmoeting met collega’s waarbij je ervaringen uitwisselt. Wat de vrijwilligers in ieder geval allemaal bindt is dat men het als zeer welkom ervaart om met collega-vrijwilligers samen te komen en te horen hoe een ander met een bepaalde situatie omgaat.

Vrijwilligersspel

Bij deze bijeenkomsten spelen we het vrijwilligersspel van Movisie. Een soort Ganzenbord met verschillende stellingen die gaan over onderwerpen als grenzen aangeven of omgaan met (lastige) situaties. Tijdens het spel ontstaan dan mooie gesprekken en uitwisseling van ideeën, waarbij iedereen aan bod komt en zijn of haar verhaal mag delen.

In het tweede deel van de bijeenkomst bespreken we met elkaar een casus. Wat zou jij doen in die situatie en hoe kan ik mijn collega-vrijwilliger een goed advies geven waar hij of zij verder mee kan? En hoe verhoudt zich dat met de richtlijnen die de Kap ons hierbij meegeeft? Zo leren we niet alleen van elkaar, maar ervaren we ook hoe fijn het kan zijn om andere vrijwilligers te ontmoeten.

In het najaar van 2023 plannen we weer een aantal bijeenkomsten. Kom ook eens een keertje kijken, je zult zien dat het erg laagdrempelig is en dat het een mooie aanvulling op je vrijwilligerswerk kan zijn.