‘Win-win samenwerking’ tussen formele en informele zorg

Dankzij de goeie samenwerking tussen zijn ambulante hulpverlener en MaatjesApeldoorn vindt Tjeerd passend vrijwilligerswerk op StadsAkkers, een biologische tuinderij waar deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers samenwerken en elkaar ontmoeten.

Een ambulant hulpverlener is op zoek naar een maatje voor de 44-jarige Tjeerd die onlangs naar Apeldoorn is verhuisd, zich erg eenzaam voelt en geen sociaal netwerk heeft. Tjeerd doet betekenisvol vrijwilligerswerk voor ouderen in een zorgcentrum, maar mist de aansluiting van een omgeving met jongere mensen.

StadsAkkers

Het idee is om voor hem vrijwilligerswerk te vinden dat niet alleen sociaal bevredigend is, maar ook aansluit bij zijn passie voor groen en natuur. Na een zorgvuldige afweging en gesprekken met Tjeerd komt Biologische tuinderij StadsAkkers in beeld, een organisatie die zich inzet voor mensen die op zoek zijn naar sociaal contact of een maatje. StadsAkkers kweekt samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen uit zorginstellingen groente en fruit en levert dat vervolgens aan voedselbanken, restaurants en andere Apeldoorners die van lekker en gezond eten houden.

Enthousiast

Een rondleiding op StadsAkkers, samen met zijn maatje, maakt Tjeerd meteen enthousiast. De dynamiek van het werken in de buitenlucht, het verbouwen van gewassen en het gemeenschapsgevoel spreken hem direct aan. Met de hulp van zijn ambulante hulpverlener, die een faciliterende rol op zich neemt, worden de nodige stappen gezet. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt officieel de werkplek en het vervoer geregeld, waardoor Tjeerd op vaste dagen vanuit een gezellige werkplek met zorgbegeleiding zijn groene vingers verder kon ontwikkelen.

Gemeenschap

Het resultaat van deze mooie samenwerking? Een blije Tjeerd die niet alleen zijn passie voor groen kan omzetten in daadwerkelijke activiteiten, maar ook een plek vindt in een warme en ondersteunende gemeenschap. Daarnaast blijft hij, ondanks zijn nieuwe bezigheden, trouw aan zijn inzet voor ouderen door zich nog steeds om de week voor hen in te zetten.

Het verhaal van Tjeerd illustreert niet alleen de kracht van samenwerking tussen een ambulante hulpverlener en MaatjesApeldoorn, maar ook de positieve impact die passend vrijwilligerswerk kan hebben op het welzijn van een individu.