Ben jij een zorg- en welzijnsprofessionals in de gemeente Apeldoorn?
Dan nodigen wij je van harte uit voor de lunchbijeenkomst ‘Liefdevolle Plicht’ op maandag 8 juli! 

Het project Liefdevolle Plicht richt zich op de ondersteuning van Indische en Molukse mantelzorgers. Een vaak vergeten doelgroep, die wel in grote getale aanwezig is Apeldoorn.

Tijdens de lunchbijeenkomst leggen we uit hoe je cultuursensitief te werk kunt gaan als je mensen uit voormalig Nederlands-Indië ontmoet in je dagelijkse werk. Cultuursensitief werken houdt in dat je oog hebt voor de impact van de koloniale geschiedenis, migratie en ontworteling. Herkenning en erkenning hiervan dragen bij aan wederzijds begrip, waardoor dit ook toepasbaar
is voor hulpvragers uit andere gemeenschappen.

Programma:
12.00 uur | Inloop met broodjes
12.15 uur | Presentatie Liefdevolle Plicht
12.30 uur | Presentatie cultuursensitief werken
13.30 uur | Afsluiting

Locatie:
de Kap, Regentesselaan 2-B, Apeldoorn

Aanmelden:
Graag vóór 1 juli bij Josselien Verhoeve van Stichting Pelita: j.verhoeve@pelita.nl

Meer informatie:
www.mantelzorg.nl/liefdevolleplicht

Deze lunch wordt georganiseerd door:
Stichting MantelzorgNL, Landelijke Stichting Molukse Ouderen, Stichting de Kap en Stichting Pelita.