Dementie is een ingrijpende ziekte die niet alleen degenen die eraan lijden treft, maar ook hun naasten. Het Geheugensteunpunt, in samenwerking met De Beeldspraak, erkent de uitdagende emoties en verliezen die gepaard gaan met deze aandoening en organiseert daarom op dinsdag 19 december de bijeenkomst ‘Verlies door dementie’ speciaal voor mensen die te maken hebben met (beginnende) dementie.

De bijeenkomst belicht de persoonlijke ervaringen van deelnemers, zoals het dilemma van thuisblijven wanneer de omgeving steeds minder herkenbaar wordt, de angst voor ongepaste opmerkingen van een geliefde die vroeger altijd vriendelijk was, of het verdriet van een moeder die haar eigen kind niet meer herkent. Dit zijn aangrijpende momenten waarop het verlies tastbaar wordt, niet alleen voor degenen met dementie, maar ook voor hun dierbaren.

Onder de deskundige begeleiding van therapeute Marion van Ogtrop van De Beeldspraak en Marriët de Kraker van Het Geheugensteunpunt wordt tijdens de bijeenkomst ingegaan op hoe mantelzorgers en mensen met beginnende dementie om kunnen gaan met zorgen en verdriet. Het doel is niet alleen om begrip te vergroten, maar ook om praktische tips en ondersteuning te bieden voor de uitdagingen die dementie met zich meebrengt.

Aanmelden

De gratis bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 december van 19:00 tot 21:00 uur bij Het Geheugensteunpunt aan de Germanenlaan 360 in Apeldoorn. Graag voor 15 december opgeven via apeldoorn@hetgeheugensteunpunt, via 06 126 777 88 (Marriët) of 06 839 090 24 (Marion).