Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg

Kun je goed luisteren, kun je omgaan met verdriet, verlies en rouw en weet je er op een respectvolle manier voor een ander te zijn? Dan ben je geknipt voor vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Deze zorg is gericht op kwaliteit van leven en sterven. Als vrijwilliger bied je ondersteuning aan de stervende en aan hun naasten tijdens deze zware periode. Dit kan overdag, ‘s avonds of ’s nachts zijn.

Je belangrijkste taak is ‘er zijn’ en waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Je verricht geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar biedt bijvoorbeeld hulp bij persoonlijke verzorging, leest voor of waakt. Soms is enkel je aanwezigheid al genoeg.

Je krijgt een grondige basistraining palliatieve zorg en wordt voortdurend bijgeschoold. Enige ervaring met het verzorgen van een zieke in de laatste levensfase is een pre.

Wat levert het jou op?

Voldoening! Jij zet je immers in voor een (kwetsbare) inwoner van Apeldoorn.
Je werkt als vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg zelfstandig, maar je staat niet alleen. Je bent onderdeel van een vrijwilligersteam en op de achtergrond is altijd een coördinator van de Kap aanwezig om je te helpen. Deze coördinator kijkt of er een klik is tussen jou en de hulpvrager en luistert goed naar zowel jouw wensen als die van de hulpvrager om ervoor te zorgen dat hierin een goede balans is.

Voor deze vrijwilligersfunctie is een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Deze kun je via ons gratis aanvragen. Zo zorgen we voor jouw veiligheid en de veiligheid van onze hulpvragers. Om een goed contact met de hulpvrager te hebben is het prettig als je goed de Nederlandse taal spreekt.

Doe mee en maak een verschil!

Therèse Small

Therèse Siebenga

Coördinator Vrijwilligers, Vptz en Rouwverwerking

Kun je goed luisteren, kun je omgaan met verdriet, verlies en rouw en weet je er op een respectvolle manier voor een ander te zijn? Neem dan contact op met Therèse voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie.