Gezocht: vrijwilligers voor de Folderbrigade van de Kap

De informele zorg wordt steeds belangrijker. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar om Apeldoorners die extra zorg nodig hebben te ondersteunen, zodat zij volwaardig mee kunnen doen. Maar hoe zorgen we dat mensen weten welke hulp mogelijk is? Of hoe ze zelf als vrijwilliger kunnen bijdragen?

Daarvoor verspreiden we het Kap-magazine ‘Informeel’ en andere informatieve brochures, flyers en posters in heel Apeldoorn. Wil jij ons daarbij helpen?!

Wij zoeken vrijwilligers die deel willen uitmaken van ons Bezorgteam. Mensen die bereid zijn drie á vier keer per jaar gericht drukwerk van de Kap rond te brengen in Apeldoorn. Denk aan de ontmoetingsplekken en gezondheidscentra. Je bent een paar keer per jaar enkele dagdelen beschikbaar.

Wat bieden we? Een flexibele vrijwilligersklus, je kunt actief erop uit, op tijdstippen die voor jou passend zijn. Je wordt onderdeel van een enthousiast en betrokken team. Je kunt je ook beschikbaar stellen voor een specifiek stadsdeel en/of dorp.

Belangstelling of vragen? Laat het weten aan onze medewerker Communicatie & PR, Willy van Essen, w.vanessen@dekap.nl. Samen kunnen we een verschil maken in Apeldoorn!