Inspiratieontbijt over samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten

Heb jij goede of minder goede ervaring als beroepskracht in de samenwerking met vrijwilligers? Of heb je juist als vrijwilliger ideeën hoe dit beter kan? We bespreken het graag op 7 december a.s. onder het genot van een broodje en een kopje koffie of thee.

Samenspel

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de zorg voor Apeldoorners in een kwetsbare positie. Ook verlichten zij vaak de taken van mantelzorgers. Gezien de tekorten in de zorg en de toenemende vergrijzing, zal het beroep op vrijwilligers alleen maar groter worden. Daarmee wordt het steeds belangrijker dat vrijwilligers goed samenwerken met beroepskrachten. Denk aan thuiszorgmedewerkers, budgetbeheerders, gezinswerkers en ouderenadviseurs. In de praktijk is het vaak best lastig om dit ‘samenspel’ goed vorm te geven.

Tijdens het inspiratieontbijt op de Dag van de Vrijwilliger, donderdag 7 december, gaan we deze samenwerking bespreken met vrijwilligers, samenwerkingspartners, beroepskrachten uit de zorg en geïnteresseerden. Onder leiding van Rianne Burgers, Coördinator vrijwilligerswerk bij Atlant Zorggroep, verzamelen we voorbeelden van wat goed gaat en wat niet. We bespreken wat we hieruit kunnen leren en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren.

Meepraten

We hopen dat een mooie mix van beroepskrachten en vrijwilligers aan deze bijeenkomst deelneemt en dat we praktische stappen kunnen zetten voor een betere samenwerking. Wil je meepraten en meedenken? Het inspiratieontbijt is donderdag 7 december tussen 8:30 en 11:00 uur op het kantoor van de Kap aan de Regentesselaan 2-B. Aanmelden kan via info@dekap.nl.

Gezamenlijke opdracht

Dit inspiratieontbijt is een vervolg op de bijeenkomst die het Platform Ertoe Doen Apeldoorn op 15 juni jl. organiseerde over de samenwerking tussen formele en informele zorg. Antoinette Reerink van de Raad Volksgezondheid en Samenleving vertelde tijdens deze bijeenkomst over het rapport ‘Anders leven en zorgen’ dat zij hierover hebben uitgebracht.

Uit het rapport: ‘Als beroepskrachten van meet af aan een team vormen met naasten en vrijwilligers, kunnen zij de hulpvraag als een gezamenlijke opdracht beschouwen. Eenieder neemt een verantwoordelijkheid in de zorg op zich, vanuit andere rollen.’

‘Samenwerken in de Thuissituatie’

Nuttige handvatten kunnen helpen in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. In de flyer ‘Samenwerken in de Thuissituatie’ omschrijven we de afstemming tussen beroepskrachten en vrijwilligers in zorg & welzijn in drie stappen.

Meerjarenplan 2023-2026

Benieuwd naar onze ambities en prioriteiten voor de periode 2023-2026? Je leest het hier.