Week van de Jonge Mantelzorger

Van 1 tot 7 juni is het de nationale Week van de Jonge Mantelzorger.

Ook dit jaar vragen we tijdens deze week lokaal extra aandacht voor jongeren (tussen de 8 en 23 jaar) die binnen hun familie zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en aandacht missen doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving heeft. Deze jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht. Onderzoeken wijzen uit dat 20 tot 25 procent van alle kinderen opgroeit met zorg voor een naaste of een ziek gezinslid.

In de Week van de Jonge Mantelzorger geven we extra aandacht aan dit onderwerp in de vorm van publiciteit, activiteiten voor jongeren, delen van verhalen en video’s voor bewustwording, zijn we beschikbaar voor gastlessen en faciliteren we organisaties om bij te dragen aan de campagne. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Joost Leferink of kijk op de agenda voor de geplande activiteiten.