Docente Evelyn van UDO verdient bloemetje

In de praktijk komen we bij de Kap regelmatig mooie voorbeelden tegen van een geslaagde samenwerking met professionals van andere organisaties. Zo konden mantelzorgconsulenten Tessa en Joost dankzij docente Evelyn van der Oest een gastles over Jonge Mantelzorgers verzorgen voor leerlingen van het UDO.

UDO is een nieuwe vakgerichte vmbo-school, die samen met UGO is ontstaan na de fusie van Sprengeloo, Veluws College Cortenbosch en het Edison College. Evelyn geeft les op de afdeling Zorg & Welzijn. Ze staat niet alleen voor de klas, maar coördineert ook het projectmatig onderwijs voor leerlingen. Daarbij zoekt ze regelmatig de samenwerking met het bedrijfsleven en lokale organisaties, zoals stichting de Kap.

Samen met de Kap organiseert ze bijvoorbeeld bijeenkomsten voor jongeren en biedt ze ontspannende activiteiten aan voor onze mantelzorgers en vrijwilligers, zoals een massage of schoonheidsbehandeling. Je hoeft haar maar te bellen en ze denkt actief mee over de mogelijkheden die UDO kan bieden!

Onderwijsprogramma

Daarnaast is Evelyn betrokken bij de invulling van het onderwijsprogramma van haar afdeling en neemt hierbij actief het thema ‘Jonge Mantelzorgers’ mee. Na een kennismaking om te brainstormen over de samenwerking in het nieuwe schooljaar, kwam zij snel tot actie en hebben we een gastles mogen geven aan een groep van 40 leerlingen over het wel en wee van jonge mantelzorgers. Na deze gastles hebben de leerlingen nog een verdiepende opdracht gemaakt.

Opmerkelijk was dat tijdens de gastles bleek dat een groot deel van de klas niet bekend was met het fenomeen ‘jonge mantelzorger’. De leerlingen waren vooral verbaasd over het feit dat maar liefst 1 op de 4 jongeren voor een naaste zorgt. Theoretisch gezien zouden in deze klas zo’n tien jonge mantelzorgers moeten zitten. Het is dus goed dat de school hier aandacht aan besteed. Daarom verdient Evelyn wat ons betreft een bloemetje als dank voor deze geslaagde samenwerking!