NAH

Niet aangeboren hersenletsel

Gesprekgroep NAH

Mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen van januari t/m mei iedere derde woensdag.

Lees verder